Hanna-Kaisa Hämäläinen

PORTFOLIO 1 |  PORTFOLIO 2PORTFOLIO 3PORTFOLIO 4PORTFOLIO 5 | CV | CONTACT | LINKS

CURRICULUM VITAE [in english]

s. 16.3.1975

KOULUTUS
2004 Taiteen Maisteri, Taideteollinen Korkeakoulu, Valokuvataiteen osasto
2001 Taiteen Kandidaatti, Taideteollinen Korkeakoulu, Valokuvataiteen osasto
1997–98 Elokuvakulttuurin linja, Lahden Kansanopisto
1994–96 Muurlan Valokuvauskoulu
1994 Ylioppilas, Jyväskylä

TYÖKOKEMUS
Freelance-valokuvaaja vuodesta 2000 alkaen (asiakkaina mm. Helsingin Sanomat, Otavamedia, Sanoma Magazines, Kotivinkki, Panda, OP-Pohjola, Nelonen, Kekkilä, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, viestintätoimistot)
Luennointia, koulutusta, työpajoja mm. Taideteollinen Korkeakoulu, Lahden
Muotoiluinstituutti, Tampereen yliopisto, Jyväskylän Yliopisto ja Ammattiopisto
Kuvatoimittaja, Photo Raw, 2009–2011
Kuvatoimittajan sijaisuuksia Seura-lehdessä v. 2005–2006
Kesäkuvaaja Helsingin Sanomat (v. 2001 & 2002), Keskisuomalainen (v. 2000)

JÄSENYYDET
Photo Do
Amnesty International
Suomen Journalistiliitto

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
2014- Suomen freelance-journalistit, puheenjohtaja
2013- Suomen Journalistiliitto, valtuuston jäsen
2012-14 Suomen freelance-journalistit, hallituksen jäsen
2012- Photo Do, puheenjohtaja
2011-2012 Photo Do, hallituksen jäsen
2006–2008 Suomen Lehtikuvaajat ry, puheenjohtaja
2006–2008 Lehtikuvaajarahaston hoitokunta, puheenjohtaja
2001 Taiteilijoiden yhteistyöjärjestö Forum Artis, hallitus
1999–2002 Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto, hallitus
1999–2002 Valokuvauksen Opiskelijat ry, puheenjohtaja
1999–2001 Taideteollisen Korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto
1998 Luovan Valokuvauksen Keskus, Jyväskylä, hallitus

MUUTA
2014 Luento Valokuvan pyöreä pöytä -seminaarissa, Kälviä
2013 & 2014 Unelmista totta, Huoneteatterin ja mieskuoro Sirkkojen tuotannon projisoinnit ja visuaalinen suunnittelu, esitykset Jyväskylän Paviljongissa ja Jyväskylän Kaupungin teatterissa
2012 Vuoden lehtikuvat 2011 -kilpailun tuomariston jäsen
2012 Luento Pietarissa, Venäjällä: Nordic Photography Experience -seminaarissa, otsikolla: ”Attitude, passion & courage! The new wave of Finnish photojournalism right now”
2012 Kuusi hehtaaria Helsinkiä, Taidekontti – valokuvanäyttelyn ja taidetapahtuman tuottaja, Helsinki
2011 Lopputöiden tarkastaja, Taideteollinen Korkeakoulu, valokuvataiteen osasto
2011 Hiljaiset sillat -näytelmän projisoinnit ja visuaalinen suunnittelu, Huoneteatteri, Jyväskylä
2010 Lopputyön ohjaaja, Lahden Muotoiluinstituutti, valokuvauksen osasto
2008 New Generation - kuvajournalismin nuoret näkijät, Suomen Valokuvataiteen museo,
Helsinki & Mediamuseo Rupriikki, Tampere sekä 2009 Galleria Loft Project ETAGI, Pietari, Venäjä: näyttelyn kuratointi ja tuottaminen yhdessä Rami Hanafin kanssa
2006-2010 Vuoden lehtikuvat -kilpailun tuottamista, Syyspäivät -seminaarin tuottaja,
työpajoja & koulutuksen järjestämistä lehtikuvaajille ympäri maan Suomen Lehtikuvaajien kautta

JULKAISUT
2013 A book of lies : väritettyjä totuuksia, artikkeli, julkaisu Musta Taide
Iso Numero, katukulttuurilehti, kolumni otsikolla ”Milloin reilu kauppa tulee journalismiin?”
Photo Raw -lehti, 9/2010, pääkirjoitus
Vuoden Lehtikuvat 2007 -kilpailun vuosilehti (Photo Raw), pääkirjoitus
Vuoden Lehtikuvat 2006 -kirja (Musta Taide), toimitus yhdessä Tuomo-Juhani Vuorenmaan kanssa

OPINTOMATKAT
2013 Photo Do:n järjestämä opintomatka Tukholmassa ruotsalaisesta kuvajournalismista
2007 & 2009 Opintomatka Ranskassa, Visa pour l´image -festival, The International Photojournalism Festival of Perpignan

NÄYTTELYT
2009 Vuoden lehtikuvat 2008 -näyttely, TR1, Tampere
2007 Vuoden lehtikuvat 2006 -näyttely, TR1, Tampere
2006 Nousu - Rising, kuratoitu ryhmänäyttely, Rautahalli, Tampere
2005 Art Fair Suomi, myyntinäyttely, Kaapelitehdas, Helsinki
2005 Rantagalleria, Pohjoinen Valokuvakeskus, yksityisnäyttely, Oulu
2005 Masters of Arts 2005 festival, Helsinki, kuratoitu yhteisnäyttely
2005 Galleria Harmonia, yksityisnäyttely, Jyväskylä
2005 Vuoden lehtikuvat 2004, ryhmänäyttely
2004 Valssaamo, Kaapelitehdas, yhteisnäyttely, Helsinki
2003 Huoneteatteri, yksityisnäyttely, Jyväskylä
2000 Galleria Pinacotheca, yksityisnäyttely, Helsinki
2000 Galleria Atski, yhteisnäyttely, Helsinki

APURAHAT & TUNNUSTUKSET
2012 Alfred Kordelinin säätiö
2012 Suomen Kulttuurirahasto, työryhmä
2008 Valokuvataiteen toimikunta, työryhmä
2008 Lehtikuvaajarahasto
2005 Vuoden Lehtikuva 2004 -kilpailu, pääkaupunkiseudun aluekilpailun voitto
2004 Valokuvataiteen toimikunta, työryhmä
2004 Taideteollinen Korkeakoulu, työryhmä
2003 Keski-Suomen taidetoimikunta
2003 Alfred Kordelin säätiö
2003 Finnfoto
2000 Jyväskylän kulttuurilautakunta

--

CURRICULUM VITAE

Born on March 16th,1975

EDUCATION

2004 Master of Arts, University of Art and Design Helsinki. Major subject Photography
2001 Bachelor of Arts, University of Art and Design Helsinki.
1997–98 Movie Culture Studies, Lahti Folk High School
1994–96 Muurla Photography School
1994 Matriculation Examination, Jyväskylä

WORK EXPERIENCE
Freelance photographer since 2000
Photo editor, Photo Raw magazine 2009–2011
Teacher of photo journalism, Jyväskylä University 2013 (cont.)
Teacher of photo journalism, Tampere University 2007 (cont.)
Teacher of photo journalism, Muurla, 2002–2008
Temporary photo editor tasks with Seura-magazine, 2005–2006
Summer relief photographer, Helsingin Sanomat newspaper (2001 and 2002), Keskisuomalainen newspaper (2000)

MEMBERSHIPS
Photo Do
Amnesty International
Union of Journalists in Finland

CONFIDENTIAL POSTS
2014- The Union of freelance-journalists in Finland, Head of the board
2012-14 The Union of freelance-journalists in Finland, memberf of the board
2012- Photo Do, Head of the board
2011- Photo Do, member of the board
2006–2008 Finnish Press Photographers Association, Head of the board
2006–2008 Press photographers Fund, Head of the board
2001 Forum Artis, a co-operative organization of artists: member of the board
1999–02 The Central Organization of Photography Organizations, Finnfoto: member of the board
1999–02 Students of Photography Organization, Head of the board
1999–01 University of Art and Design Helsinki student representatives member
1998 The Centre of Creative Photography, Jyväskylä, member of the sboard

OTHER
2012 Jury member / Press Photos of the Year 2011 at The Finnish Press Photographers Association
2008–2009 Curator & producer of New Generation – Young eyes of photo journalism -exhibition with Rami Hanafi, (The Finnish Museum of Photography, Helsinki, & Rupriikki Media Museum, Tampere, Loft Project ETAGI, Saint-Petersburg, Russia)

PUBLICATIONS
2013 Article // A book of lies, published by Musta Taide, 2013
2007 The Finnish press photographs of the year 2006, editor with Tuomo-Juhani Vuorenmaa, published by Musta Taide

EXHIBITIONS
2006 Nousu – Rising, joint exhibition, Rautahalli, Tampere
2005 Art Fair Suomi, sales exhibition, Kaapelitehdas, Helsinki
2005 Rantagalleria, Pohjoinen Valokuvakeskus, exhibition, Oulu
2005 Masters of Arts 2005 festival, Helsinki, joint exhibition
2005 Galleria Harmonia, exhibition, Jyväskylä
2005 Finnish Press Photographs of the Year 2004, joint exhibition
2004 Valssaamo, Kaapelitehdas, joint exhibition, Helsinki
2003 Huoneteatteri, exhibition, Jyväskylä
2000 Galleria Pinacotheca, exhibition, Jyväskylä
2000 Galleria Atski, joint exhibition, Helsinki

GRANTS & AWARDS
2008 Pressphotographers Fund
2008 Committee of Art Photography, work group
2005 Press Photograph of the Year 2004 -competition, 1st place in capital city area regional competition
2004 Committee of Art Photography, work group
2004 University of Art and Design Helsinki, work group
2003 Central Finland Arts Committee
2003 Alfred Kordel Foundation
2003 Finnfoto
2000 Jyväskylä Board of Culture